Germany mini magic tool machine

德国迷你魔电动工具机床
Germany mini magic tool machine

http://www.proxxoncn.com

http://www.manixcn.com

 
Tel:010-62272487/13901107008  Fax:010-57202682  Email:bjmanix@163.com 62272487@163.com bjdongou@163.com
Address:Block F, Wangjing building, 4 Wangjing Road, Wangjing street, Chaoyang District, Beijing 401,Beijing Machine Tool Research Institute  Zipcode:100201